OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE

- Ovjera zimskog i upis ljetnog semestra –

 

Obavještavaju se studenti prvog i drugog ciklusa studija da imaju obavezu da ovjere zimski i upišu ljetni semestar u školskoj 2016/2017. godini.

 

Rok za ovjeru zimskog i upis ljetnog semestra za studente koji su prvi put upisani je od 13. 02. do 17. 02. 2017. godine.

Za ovjeru je potrebno predati:

-        Semestralni list od zimskog semestra (popuniti predmete iz zimskog semestra)

-        Index sa potpisima nastavnika iz predmeta zimskog semestra

-        Novi semestralni list za ljetni semestar

-        Redovni samofinansirajući studenti treba da uplate II ratu školarine na račun Fakulteta broj: 3389002207928948 (dostaviti uplatnicu).

 

Rok za ovjeru zimskog i upis ljetnog semestra za studente u obnovi godine je

od 20. 02. do 24. 02. 2017. godine.

Za ovjeru je potrebno predati:

-        Semestralni list od zimskog semestra (popuniti predmete iz zimskog semestra).

-        Index sa potpisima nastavnika iz predmeta zimskog semestra

-        Novi semestralni list za ljetni semestar

-        Uplata druge rate školarine na račun Fakulteta broj: 3389002207928948 (dostaviti uplatnicu).

 

Molimo studente da se strogo pridržavaju datih termina za ovjeru zimskog semestra, jer nikakva naknadna ovjera neće biti moguća.

 

Studentska služba, 27.01.2017. godine