OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE

PRIJAVA IZBORNIH PREDMETA ZA STUDENTE 


Obavještavaju se studenti I i III semestra II ciklusa oba studija da do kraja radnoga dana Studentske službe Šumarskog fakulteta 11. 10. 2016. godine prijave izborne predmete u Studentskoj sluŽbi kako bi realizacija istih počela što skorije.

 

prof. dr. Faruk Bogunić