OBAVJEŠTENJE ZA PRIJAVU ISPITA ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO SNPP – U

OBAVJEŠTENJE ZA PRIJAVU ISPITA ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO SNPP – U

Mole se studenti koji studiraju po SNPP – u da predaju prijave za aprilski ispitni rok od 28.03.2016. do 01.04.2016. godine.

Studentska služba, 25.03.2016. godine