Obavještenje vezano za dokumentaciju koju je potrebno predati prilikom prijave na konkurs za upis u I godinu II ciklusa studija

Obavještenje vezano za dokumentaciju koju je potrebno predati prilikom prijave na konkurs za upis u I godinu II ciklusa studija na Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu u škol.2015/2016.godini

 

 

-         Zahtjev za upis – preuzima se u Studentskoj službi Fakulteta

-         Diploma o završenom I ciklusu studija ili Uvjerenje o završenom prvom ciklusu studija ukoliko studenti još nisu dobili diplomu (original)

-         Dodatak diplomi ili prepis ocjena I ciklusa studija ukoliko studenti još nisu dobili dodatak diplomi (original)

 

 

* Za izdavanje uvjerenja o završenom prvom ciklusu studija potrebno je na Protokol Fakulteta predati molbu (preuzima se u St.službi), potvrdu o razduženju knjiga iz biblioteke i uplatnicu u iznosu od 30 KM na račun Fakulteta broj 3389 0022 0792 8948 ; svrha: izdavanje uvjerenja o završenom I ciklusu studija; primalac Šumarski Fakultet      

 

* Za izdavanje prepisa ocjena sa I ciklusa studija potrebno je na Protokol Fakulteta predati molbu (preuzima se u St.službi) i uplatnicu u iznosu od 20 KM na račun Fakulteta broj 3389 0022 0792 8948 ; svrha: izdavanje prepisa ocjena; primalac Šumarski Fakultet      

 

 

PRIJAVE NA KONKURS SE PODNOSE OD 07. SEPTEMBRA DO 30. SEPTEMBRA 2015.GODINE.

 

 

Studentska služba