Obavještenje o upisu primljenih kandidata u I godinu I ciklusa studija u škol. 2015/2016. godini

Obavještenje o upisu primljenih kandidata u I godinu I ciklusa studija u škol. 2015/2016. godini

 

Obavještavaju se kandidati koji su primljeni u I godinu I ciklusa studija u škol. 2015/2016. godini na Šumarski fakultet u Sarajevu, da će se upis obaviti u periodu od 01.09. - 22.09.2015. godine.

Detaljnije informacije o upisu biti će naknadno oglašene.

 

Studentska služba