Obavještenje o upisu na sve godine studija

Na sljedećem linku možete preuzeti Obvještenja o upisu za I, II i III godinu I ciklusa redovong studija, I, II i III obnove I ciklusa studija, I i II godinu II ciklusa studija, I i II godinu obnove II ciklusa studija, redovnih samofinansirajući studij
kao i informacije o upisu studenata po starom nastavnom planu i programu.