OBAVJEŠTENJE O UPISU PRIMLJENIH KANDIDATA

Obavještavaju se kandidati o rezultatima prijemnog ispita. Rang listu kandidata i odluku Vijeća Fakulteta o usvojenom izvještaju komisije za prijem možete preuzeti sa sljedećih linkova:
Odluka Vijeća Fakulteta
Rang lista kandidata

Upis primljenih kandidata u I godinu I ciklusa studija na Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu obaviti će se u periodu od 1. do 22.septembra 2014.godine.
Detaljnije informacije o potrebnoj dokumentaciji za upis će biti naknadno oglašene.