OBAVJEŠTENJE O PRIJAVI ZAVRŠNIH ISPITA ZA I I II ISPITNI TERMIN U ŠKOLSKOJ 2017/2018. GODINI

OBAVJEŠTENJE O PRIJAVI ZAVRŠNIH ISPITA ZA I I II ISPITNI TERMIN U ŠKOL. 2017/2018. GODINI (redovni i popravni ispitni rok) - za apsolvente koji studiraju u skladu sa Bolonjskim procesom

 Obavještavaju se studenti - apsolventi (Bolonja) da su obavezni da predaju prijave za ispite iz ljetnog semestra koje žele da polažu u ispitnim terminima zimskog semestra.

Prijave za ispit se mogu preuzeti u Studentskoj službi.

Period prijave ispita odnosno predaje prijava Studentskoj službi je:

-         za prvi ispitni termin (redovni ispitni rok) od 11.01.2018. - 18.01.2018. godine.

-         za drugi ispitni termin (popravni ispitni rok) od 25.01.2018. - 01.02.2018. godine

Nakon datog perioda nikakva nadnadna prijava neće biti moguća.

 

Studentska služba, 29.12.2017.godine