OBAVJEŠTENJE O PRIJAVI ZAVRŠNIH ISPITA

OBAVJEŠTENJE O PRIJAVI ZAVRŠNIH ISPITA ZA LJETNI SEMESTAR ŠKOLSKE 2016-2017. GODINE

I ISPITNI TERMIN

Obavještavaju se studenti da je oglašen raspored završnih ispita za I ispitni termin ljetnog semestra.

Informacioni sistem Studentske službe (ISSS) će biti otvoren za  prijavu završnih ispita u periodu:

od 29. 05. 2017. do 07. 06. 2017. godine (do 13 sati )

  • Studenti su obavezni da prijave  ispite da bi mogli pristupiti polaganju istih. U slučaju bilo kakvih poteškoća pri prijavi ispita javite se u Studentsku službu Fakulteta.
  • Nakon datog perioda nikakva nadnadna prijava neće biti moguća.
  • Termini ispita izbornih predmeta ostaju oni koje ste dogovorili sa predmetnim nastavnicima. Ovo napominjemo iz razloga jer kod otvaranja ispita za prijavu izbornih predmeta će biti stavljen određeni datum za sve izborne predmete  iz razloga što Studentska služba ne raspolaže sa dogovorenim datumima ispita za izborne predmete, a aplikacija zahtjeva da se definiše datum ispita da bi isti mogao biti otvoren za prijavu, te ovo naglašavamo da ne bi došlo do zabune.
  • Da bi se izborni predmeti prijavili za polaganje ispita - odnosno da biste iste mogli vidjeti u ispitima koje prijavljujete potrebno je da izaberete rubriku studij - izborni predmeti, te da prvo odaberete izborne predmete koje ste slušali. Nakon što odaberete izborne, dalje ih prijavljujete kao i ostale predmete u rubrici prijava ispita.

VAŽNO: Kako je veliki broj studenata kontaktirao Studentsku službu vezano za to što ne vide prijavljene ispite daje se sljedeće objašnjenje:

Prijavljene ispite na ISSS-u možete vidjeti sve dok su ispiti otvoreni studentima za prijavu. U trenutku kada Studentska služba zatvori ispite za prijavu studenti nemaju više mogućnost provjere prijavljenih ispita.

Iz tog razloga se i studentima preporučuje da prilikom prijave ispita kliknu na opciju prijavljeni ispiti i provjere da li su prijavili sve ispite.

Po zatvaranju ispita za prijavu profesorima se otvara mogućnost da vide prijavljene studente na svojim predmetima.

Mole se studenti III godine da prilikom prijavljivanja ispita vode računa o tome da prijave ispit koji pripada planu i programu po kojem studiraju s obzirom da postoje dva nastavna plana i programa Bolonje - iz 2005. i iz 2008. godine.

Na primjer ukoliko studirate po Planu iz 2008.prilikom prijave ispita birate predmete koji pored sebe imaju oznaku (NPP '08) odnosno (NPP '05) ukoliko birate predmete po Planu iz 2005. godine.

 

 

Studentska služba, 26. 05. 2017.godine