OBAVJEŠTENJE O POTREBNOJ UPLATI ZA ŠTAMPANJE DIPLOMA

OBAVJEŠTENJE O POTREBNOJ UPLATI ZA ŠTAMPANJE DIPLOMA

Obavještavaju se studenti koji su završili studij u periodu od 01.10.2014. godine – 30.09.2015. godine da će biti promovisani, odnosno, da će im biti dodjeljene diplome na Svečanoj promociji diplomanata i magistranata Univerziteta u Sarajevu dana, 07.11.2015. godine.

Oni diplomanti i magistranti koji nisu uplatili za izdavanje diploma, trebaju izvršiti uplatu na transakcijski račun broj:

 3389 0022 0792 8948   – Uni Credit Banka; Svrha uplate: Troškovi izdavanja diplome; Primalac: Šumarski fakultet Sarajevo

-         I ciklus studija i dodiplomski studij po starom nastavnom planu i programu (predbolonjskom) – 90 KM

-         II ciklus studija i magistri po starom planu i programu (predbolonjskom) - 100 KM

Dokaz o izvršenoj uplati potrebno je predati u Studentsku službu najkasnije do 30.10.2015. godine, kako bi mogli na dan 07. 11. 2015. godine preuzeti diplomu.

 

 

Studentska služba, 14.10.2015.godine