Obavještenje o prijavi ispita – Septembar 2014. godine i Raspored polaganja ispita

      

Obavještavaju se studenti da će Informacioni sistem Studentske službe (ISSS) biti otvoren za prijavu ispita u septembarskom ispitnom roku od 22.08. - 29.08.2014.godine. (uključujući i 29.08.2014. do 14 sati)

 

  •    Studenti su obavezni da prijave  ispite da bi mogli pristupiti polaganju istih. U slučaju bilo kakvih poteškoća pri prijavi ispita javite se u Studentsku službu Fakulteta.
  •    Nakon datog perioda nikakva nadnadna prijava neće biti moguća.
  •     Termini ispita izbornih predmeta ostaju oni koje ste dogovorili sa predmetnim nastavnicima. Ovo napominjemo iz razloga jer kod otvaranja ispita za prijavu izbornih predmeta će biti stavljen određeni datum za sve izborne predmete  iz razloga što Studentska služba ne raspolaže sa dogovorenim datumima ispita za izborne predmete, a aplikacija zahtjeva da se definiše datum ispita da bi isti mogao biti otvoren za prijavu, te ovo naglašavamo da ne bi došlo do zabune.
  •       Da bi se izborni predmeti prijavili za polaganje ispita - odnosno da biste iste mogli vidjeti u ispitima koje prijavljujete potrebno je da izaberete rubriku studij - izborni predmeti, te da prvo odaberete izborne predmete koje ste slušali. Nakon što odaberete izborne, dalje ih prijavljujete kao i ostale predmete u rubrici prijava ispita.

VAŽNO: Kako je veliki broj studenata kontaktirao Studentsku službu vezano za to što ne vide prijavljene ispite daje se sljedeće objašnjenje:

Prijavljene ispite na ISSS-u možete vidjeti sve dok su ispiti otvoreni studentima za prijavu. U trenutku kada Studentska služba zatvori ispite za prijavu studenti nemaju više mogućnost provjere prijavljenih ispita.

Iz tog razloga se i studentima preporučuje da prilikom prijave ispita kliknu na opciju prijavljeni ispiti i provjere da li su prijavili sve ispite.

Po zatvaranju ispita za prijavu profesorima se otvara mogućnost da vide prijavljene studente na svojim predmetima.

Raspored ispita možete preuzeti na sljedećim linkovima:
Jesenji rok - raspored zimski semestar
Jesenji rok - raspored ljetni semestar