OBAVJEŠTENJE

OBAVIJEŠTENJE

II SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK NA ŠUMARSKOM FAKULTETU

će se održati 23. 09. 2019. godine.

U skladu sa članom 66. stav (6) Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (''Službene novine Kantona Sarajevo'', broj: 33/17) na drugom septembarskom ispitnom roku student ima pravo polagati jedan ispit.

Studenti trebaju prijaviti ispit na Studentskoj službi 19 i 20. 09. 2019. godine u terminu od 11:00 do 13:00 sati.

Raspored ispita po salama i termin će biti objavljen 20. 09. 2019. godine u 16:00 sati.

 

Prodekan za nastavu

Prof. dr. Dževada Sokolović