OBAVJEŠTENJE

Katedra za zaštitu šuma i urbanog zelenila i lovno gospodarenje

Zaštita šuma
Zaštita bilja


OBAVJEŠTENJE

Obavještavaju se studenti V semestra odsjek Šumarstvo, nastavni predmet zaštita šuma, da će predavanja predviđena rasporedom za četvrtak 18.102018 godine od 08:00 do 10:00 sati, biti održana u srijedu 17.10.2018. u terminu od 10:30 do 12:15 sati.

Obavještavaju se studenti V semestra odsjek Hortikultura, nastavni predmet Zaštita bilja, da će predavanja predviđena rasporedom za četvrtak 18.10.2018 godine od 10:00 do 12:00, biti održana u srijedu 17.10.2018 u terminu od 08:00 do 10:00 sati.

Predmetni nastavnik:
Prof. dr Osman Mujezinović