OBAVJEŠTENJE

Obavještenje o Preliminarnoj rang-listi kandidata za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija u studijskoj 2017/2018 godini

Vijeće Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na svojoj XII sjednici održanoj 12.07.2017.godine usvojilo je Izvještaj Komisije za provođenje postupka zbrajanja bodova za prijem i upis kandidata u I godinu I ciklusa studija na Šumarski fakultet u Sarajevu u škol.2017/2018.godini i za sačinjavanje preliminarne rang liste i priložena preliminarna rang lista kandidata za upis u I (prvu) godinu I ciklusa studija za oba odsjeka u školskoj 2017/2018. godini.

Preliminarna rang lista kandidata za upis u I (prvu) godinu I ciklusa studija za oba odsjeka u školskoj 2017/2018. godini objavljena je na oglasnoj ploči za studente I godine I ciklusa studija Šumarskog fakulteta u Sarajevu, kao i na ulazu u zgradu Šumarskog fakulteta u Sarajevu dana,12.07.2017.godine u 13,00 sati.

 

Studentska služba