OBAVJEŠTENJE

 

OBAVJEŠTENJE – PRIJAVA ISPITA ZA STUDENTE – STARI NASTAVNI PLAN I PROGRAM

 

Obavještavaju se studenti koji studiraju po starom nastavnom planu i programu (predbolonjskom) da je rok za predaju prijava za I i II termin septembarskog ispitnog roka od 30.06.2017. - 13.07.2017. godine. Studenti su dužni da predaju prijave za oba termina. Raspored ispita za I i II termin će biti objavljen nakon primljenih studentskih prijava na web stranici Fakulteta i oglasnoj ploči. Nakon datog perioda nadnadna prijava ispita neće biti moguća.

*Septembarski ispitni rok traje od 01.09. - 25.09.2017. godine

 

 

Studentska služba, 29.06.2017. godine