OBAVJEŠTENJE

Obavještenje vezano za dokumentaciju koju je potrebno predati prilikom prijave na konkurs za upis u I godinu I ciklusa studija

 

 

-         Zahtjev za upis u kome je tačno naznačen odsjek na koji konkurira - preuzima se u Studentskoj službi Fakulteta.

-         Originalna svjedočanstva o završenim razredima srednje škole završene u Bosni i Hercegovini u četverogodišnjem trajanju odnosno odgovarajuće nostrificirane dokumente za kandidate koji srednju školu nisu završili u Bosni i Hercegovini (ukoliko su dokumenti u postupku nostrifikacije, prilažu se prevedeni i od sudskog tumača ovjereni dokumenti).

-         Originalnu diplomu o završenoj srednjoj školi.

-         Izvod iz matične knjige rođenih.

-         Uvjerenje o državljanstvu i

-         druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima.

 

 

 

PRIJAVE NA KONKURS SE PODNOSE OD 22. JUNA DO 10. JULA 2017.GODINE.

 

 

 

Studentska služba

23.06.2017. godine