OBAVJEŠTENJE

OBAVJEŠTENJE

za studente završnih godina I i II ciklusa studija oba odsjeka

 

Oružane snage i Ministarstvo odbrane BiH će na Šumarskom fakultetu održati prezentaciju na temu: „Afirmacija vojnog poziva – mogućnost zapošljavanja diplomanata i magistranata Univerziteta u Sarajevu“.

Ciljna grupa su studenti završnih godina I i II ciklusa studija.

Termin prezentacije je 06.06. u 12:00 sati u sali broj 4.

 

Prodekan za nastavu

Prof. dr. Dževada Sokolović

Prezentacija Oružanih snaga BiH