Obavijest za Studente Prve godine studija, II semestar

Obavijest za Studente Prve godine studija, II semestar

 

Predviđeni Test II iz predmeta Šumarska genetika i Genetika u hortikulturi se odgađa za 26.05.2014 godine.

Polaganje II testa će biti prema rasporedu koji slijedi.

Smjer Hortikultura - Prva grupa 26.05.2014 u 08 sati sala 4 

Dodatna grupa ponavljači Šumarstvo i hortikultura – 26.05.2014 u 9 sati sala 4 

Smjer Šumarstvo - Druga grupa 26.04.2014 u 10. Sati sala 4

Smjer Šumarstvo - Treća grupa 26.04.2014 u 11. Sati sala 4 

Smjer Šumarstvo – Četvrta grupa 26.04.2014 u 12. Sati sala 4 

Studenti obavezno moraju doći u grupu u kojoj su bili na prvom roku.

 

Također se odgađa završni ispit predviđen za 26.05.2014, a termin završnog ispita će biti objavljen naknadno.

 

Sarajevo, 20.05.2014,

 Predmetni nastavnik

Prof. dr. Dalibor Ballian