Obavijest za studente koji studiraju po starom nastavnom planu i programu

Obavještavaju se studenti koji studiraju po starom nastavnom planu i programu da će se polaganje ispita u januarsko-februarskom roku održati u mjesecu januaru/februaru sa preciznim datumima koji će biti naknadno oglašeni. Studenti su dužni da predaju ispitne prijave u studentsku službu najkasnije do 26. 12. 2014. godine kako bi se mogao napraviti raspored polaganja ispita.

Januarsko-februarski rok podrazumijeva dva ispitna termina u kojem će studenti moći polagati ispite koje pravovremeno prijave.

 

Studentska služba