Obavijest za studente II ciklusa studija

Obavještavaju se studenti da će početak nastave na II ciklusu Odsjeka Šumarstvo i Hortikultura početi isključivo za studente III semestra II ciklusa 07. 10. 2014. godine. Nastavne aktivnosti za studente I semestra II ciklusa će početi po okončanju upisa u II ciklus studija na Šumarskom fakultetu.

DEKAN

Prof. dr. Mirza Dautbašić