Obavijest o terenskoj nastavi - Igman, maj 2015. godine

Obavještavaju se studenti da će se terenska nastava na Igmanu iz predmeta Šumska transportna infrastruktura i Dendrometrija održati prema rasporedu koji je dat u Tabeli1. 


Studenti II godine će svakodnevno biti prevoženi na Igman gdje će se realizirati terenska nastava iz oba predmeta te po završenoj terenskoj nastavi biti vraćeni u Sarajevo. Studenti su podijeljeni u grupe I i II, a predmetni nastavnici će ih naknadno rasporediti u odgovarajuće grupe tokom realizacije terenske nastave iz navedenih predmeta. Studentima se skreće pažnja da koriste obuću i odjeću adekvatnu vremenskim uvjetima koji će vladati tokom realizacije terenske nastave. Također, studentima se napominje da hranu i piće nose sa sobom. 


Dodatne detalje oko realizacije terenske nastave studentima će predstaviti odgovorni nastavnici.
Sve ne jasnoće i dodatna pitanja - kod predmetnih nastavnika.