Obavijest o rasporedu nastave

Obavještavamo vas da raspored nastave za ljetni semestar kao i raspored grupa za praktične vježbe iz predmeta Fiziologija drveća i Osnovi nauke o tlu u šumarstvu možete preuzeti preko niže postavljenog linka:
Raspored nastave