OBAVIJEST O POČETKU NASTAVENastava planirana za ponedjeljak, 05. 10. 2015. godine, počinje za sve studijske godine prema objavljenom rasporedu izuzev za I godinu I ciklus te I godinu II ciklusa. Nastava na I godini I i II ciklusa je odgođena zbog tehničkih razloga, a počinje 12. 10. 2015. godine prema objavljenom rasporedu. Način nadoknade nastave će biti naknadno dogovoren.

Iz Dekanata Fakulteta