OBAVIJEST O KONKURSU ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU

 

OBAVIJEST

O KONKURSU ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2015/2016. GODINI

 

 

U skladu sa članom 74. Zakona o visokom obrazovanju - Prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 42/13), obavještavamo vas da će Konkurs za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu za studijsku 2015/2016. godinu biti objavljen 04. 09. 2015. godine na web stranici i oglasnoj ploči Univerziteta u Sarajevu: www.unsa.ba i web stranicama i oglasnim pločama fakulteta i akademija Univerziteta u Sarajevu.

 

 

Univerzitet u Sarajevu