OBAVIJEST

UNIVERZITET U SARAJEVU

ŠUMARSKI FAKULTET

  OBAVIJEST

Za studente II ciklusa studija

 prof. dr. Anna Barbati, sa univerziteta Tuscia -Viterbo, u okviru  Erasmus + programa,

 31.05. 2017. godine u 10:00

u sali 4

će  održati predavanje  na temu:

 "Monitoring sustainability of forest management in Europe"