OBAVIJEST

VIJEĆE ŠUMARSKOG FAKULTETA U SARAJEVU

 O B J A V LJ U J E

 

Sead Alić, dipl. ing. šumarstva, braniti će svoj magistarski rad pod naslovom:

 

 "Zdravstveno stanje šuma Š.G.P.„Igmansko“ s posebnim osvrtom na zaraženost i oštećenost šumskog drveća"

                  

 

dana 03.06.2016. godine (petak) u 10:00 sati, na Šumarskom fakultetu u Sarajevu (sala 203), Zagrebačka 20.

  

Odbrana je javna, a magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom od 8 do 15 sati u Sekretarijatu Fakulteta.