OBAVIJEST O ODGAĐANJU NASTAVE

UNIVERZITET U SARAJEVU

ŠUMARSKI FAKULTET

 

OBAVIJEST

O ODGAĐANJU NASTAVE

 

U dane četvrtak i petak 08. i 09. 12. 2016. godine nastava na Fakultetu se odgađa

Razlog je kvar na pumpi za grijanje i elektroinstalacijama.

  

        

                                                                                                              Prodekan za nastavu

                                                                                                       Prof. dr. Dževada Sokolović