OBAVIJEST – PRIJAVA ISPITA ZA STUDENTE – STARI NASTAVNI PLAN I PROGRAM


OBAVIJEST – PRIJAVA ISPITA ZA STUDENTE – STARI NASTAVNI PLAN I PROGRAM

 

Obavještavaju se studenti koji studiraju po starom nastavnom planu i programu (predbolonjskom) da je rok za predaju prijava za I i II termin januarsko - februarskog ispitnog roka do 08. 01. 2016. godine. Studenti su dužni da predaju prijave za oba termina. Raspored ispita za I i II termin će biti objavljen nakon primljenih studentskih prijava na web stranici Fakulteta i oglasnoj ploči.

 

Studentska služba
25.12. 2015.