O G L A S za prijem u radni odnos

 Na osnovu odredaba Pravilnika o radu Šumarskog fakulteta u Sarajevu, zaključka – saglasnosti Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-31522-14.1/17 od 26.10.2017.godine, Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu raspisuje

 

O G L A S

za prijem u radni odnos

 

1-   Portir – telefonista .......................................................... 2 izvršioca

na neodređeno vrijeme

USLOVI: NSS, završena osnovna škola

Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti:

-      Biografiju,

-      Uvjerenje o državljanstvu,

-      Izvod iz matične knjige rođenih,

-      Svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi

Tražena dokumentacija mora biti dostavljena u originalu ili ovjerenoj kopiji, na adresu Šumarskog fakulteta u Sarajevu, Zagrebačka br. 20.

Oglas je otvoren 8 (osam) dana od dana objave.