O G L A S za prijem u radni odnos

 

 Na osnovu odredaba Pravilnika o radu Šumarskog fakulteta u Sarajevu; zaključka-saglasnosti Vlade kantona Sarajevo br:02-05-150003-36/16 od 28.04.2016. godine, Šumarski fakultet u Sarajevu raspisuje

 

O G L A S

za prijem u radni odnos

 

 

1. Referent u studentskoj službi ........................................1 izvršilac............................................

na neodređeno vrijeme.

 

Uslovi: SSS - gimnazija, jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, poznavanje rada na računaru.

 

Kandidati uz prijavu treba da dostave:

-          Biografiju,

-          Uvjerenje o državljanstvu BiH,

-          Izvod iz matične kinjige rođenih,

-          Dokaz o radnom iskustvu, nakon sticanja SSS,

-          Svjedočanstva i završno svjedočanstvo (ovjerena kopija),

-          Dokaz o poznavanju rada na računaru (certifikat izdat od strane ovlaštenog edukatora iz navedene oblasti:Microsoft Windows Profesional,Microsoft Office, Word, Excel, Power Point i Microsoft Internet Explorer).

 

Tražena dokumentacija mora biti dostavljena u originalu ili ovjerenoj kopiji.

 

Oglas je otvoren 8 dana od dana objave.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

 

Prijave sa dokumentacijom dostaviti putem pošte na adresu:

Šumarski fakultet u Sarajevu, Zagrebačka 20 (komisiji za izbor), sa naznakom: prijava na oglas za prijem u radni odnos.