Nova publikacija u izdanju Šumarskog fakulteta

Šumskogospodarska osnova kao višegodišnji i obavezujući plan u velikoj mjeri predodređuje mogućnost optimalnog korištenja svih funkcija šuma, kao i kvalitet šuma u budućnosti. Zbog toga su ispravni postupci u procesu planiranja gazdovanja šumama, odnosno izrade šumskogospodarske osnove i znanje planera od presudnog značaja.
Autori Ahmet Lojo i Jusuf Musić, potrudili su se da u detalje objasne metodiku izrade Šumskogospodarske osnove za šume i šumska zemljišta u državnoj i privatnoj svojini. Sadžaj publikacije kao i pregovor i uvod možete pogledati na linku ispod: