Naučni skup “Biodiverzitet i šumarstvo”

 P O Z I V N O P I S M O

 ŠGD...

nr/

 

Poštovani,

 

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas da učestvujete na naučnom skupu sa međunarodnim učešćem na temu

 

“Biodiverzitet i šumarstvo”

 

koјi će se održati u Sarajevu, 04. aprila/travnja 2016. godine.

 

Mjesto i vrijeme održavanja skupa:

Sarajevo, velika sala Rektorata Univerziteta u Sarajevu, Obala

Kulina bana br. 7/II, sa početkom u 11 sati.

 

 

Predavači na skupu:

Prof. dr. Achim Dohrenbusch, Georg August Univerzitet u Goettingenu, Njemačka;

Prof. dr. Joso Vukelić, Univerzitet u Zagrebu, Hrvatska;

Prof. dr. Sead Vojniković i prof. dr. Ćemal Višnjić, Univerzitet u Sarajevu, Šumarski fakultet.

 

 

 Zbog ograničenog broja mjesta, molimo Vas da do 15. marta/ožujka 2016. godine prijavite Vaše učešće.

 

           DEKAN

Prof. dr. Mirza Dautbašić

BIODIVERZITET I ŠUMARSTVO

NAUČNI SKUP SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

 

 

Naziv naučnog skupa:

Organizator:

Gdje:

Adresa:

Telefon/E-mail:

Web:

Biodiverzitet i šumarstvo

Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Zgrada rektorata Univerziteta u Sarajevu

Obala Kulina Bana br. 7/II

+387 33 81 24 91; Fax: +387 33 81 24 88; E-mail: info@sfsa.unsa.ba

www.sfsa.unsa.ba

 

 

PROGRAM

Ponedjeljak, 4. april/travanj 2016. godine

 

Aktivnosti

Vrijeme

Okupljanje i registracija učesnika

1030 - 1100

Uvodno obraćanje rektora Univerziteta u Sarajevu Prof. dr. Muharema Avdspahića i dekana Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Prof. dr. Mirze Dautbašića

1100 - 1130

Prof. dr. Achim Dohrenbusch- GA Univerzitet Goettingen

“Biodiverzitet i gospodarenje šumama-modni trend ili ekološka potreba”

1130 - 1230

Kafe pauza

1230 - 1300

Prof. dr. Joso Vukelić - Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet

“Florističko-vegetacijski diverzitet šumskih ekosustava Republike Hrvatske”

1300 - 1345

Prof. dr. Sead Vojniković i Prof. dr. Ćemal Višnjić - Univerzitet u Sarajevu, Šumarski fakultet

“Diverzitet šuma bukve i jele sa smrčom u Bosni i Hercegovini”

1345 - 1430

Diskusija i zaključci sa naučnog skupa

1430 - 1500

Zakuska

1500