Nastavne aktivnosti za ponedjeljak 06. 10. 2014. godine otkazane zbog praznika

Obavještavaju se studenti, da će se zbog prava korištenja slobodnog dana za vjerske praznike (Kurban Bajram) većine zaposlenika Šumarskog fakulteta, planirane nastavne aktivnosti za ponedjeljak 06. 10. 2014. godine biti otkazane. Iste će biti nadoknađene u dogovoru sa predmetnim nastavnicima. Nastavne aktivnosti za studente I ciklusa u skladu sa planiranim rasporedom počinju 07. 10. 2014. godine.

 

DEKAN

Prof. dr. Mirza Dautbašić