Nacionalni dan svjesnosti o bibliotekama u BiH

Nacionalni dan svjesnosti o bibliotekama u BiH, 25.10.2019. godine

U sklopu obilježavanja Nacionalnog dana svjesnosti o bibliotekama u Bosni i Hercegovini priređena je „Izložba časopisa iz fonda biblioteke Šumarskog fakulteta dobivenih razmjenom časopisa sa srodnim institucijama iz zemlje i inostranstva“ i „Poklon knjiga studentima“.

Jedan od važnijih načina nabavke literature je razmjena vlastitih izdanja časopisa sa naslovima iz istih i srodnih područja nauke, kako sa domaćim tako i inostranim izdavačima. Posebno je važna međunarodna razmjena, kojom se dobija građa koju je teško kupiti, a koja svojim korisnicima obezbjeđuje kvalitetne i relevantne izvore informacija.

Razmjenom časopisa "Radovi Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu" sa nekoliko naučnih i obrazovnih institucija u Bosni i Hercegovini i inostranstvu dodatno se obogaćuje bibliotečki fond.

Mjesto održavanja: Šumarski fakultet, Biblioteka sa čitaonicom, 10-16 sati