Međukatedarski skup

Šumarski fakultet, Univerziteta u Sarajevu

Katedra za Uređivanje šuma i urbanog zelenila

 Međukatedarski skup u naučnoj oblasti Uređivanje šuma, planiranje gazdovanja šumama

- stanje i izazovi -

Sarajevo 2016.

 

Nastavni objekt "Čavle" Igman, Veliko Polje

 

 27. - 29. Oktobar/Listopad 2016. godine

 


Pokretanje međukatedarske saradnje u oblasti Uređivanja šuma

SARAJEVO 2016

Naziv skupa:

Pokretanje međukatedarske saradnje u naučnoj oblasti Uređivanje šuma, planiranje gazdovanja šumama

- stanje i izazovi SARAJEVO 2016

Mjesto održavanja skupa: Nastavni objekt "Čavle" Igman, Veliko Polje

Vrijeme održavanja skupa: 27. Do 29. Oktobar 2016. godine

Trajanje skupa: 3 dana

Organizator skupa: Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Katedra za Uređivanje šuma i urbanog zelenila

Predviđeni sudionici savjetovanja: Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Šumarski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, Šumarski fakultet Univerziteta „Sveti Kiril i Metodij“ u Skopju, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu,

Cilj skupa: Iznalaženje mogućnosti buduće suradnje sudionika skupa. Prezentacija Katedri/zavoda, uposleni nastavnici i saradnici. Prezentacije rezultata najnovijih istraživanja te razmjena informacija povezanih s znanstvenim, nastavnim i stručnim radom u području planiranja gazdovanja između zavoda i katedri šest šumarskih fakulteta regiona.

 

Očekivani rezultati skupa: Iznalaženje mogućnosti buduće suradnje sudionika skupa kroz:

1. Zajedničke znanstveno-istraživačke i stručne projekte;

2. Zajednički radovi i druge publikacije;

3. Organizaciju znanstvenih i stručnih savjetovanja;

4. Razmjenu i stručno usavršavanje i napredovanje nastavnika i suradnika;

5. Razmjenu studenata na svim razinama studija;

6. Ostale oblike znanstvene, stručne i nastavne suradnje.

Uspostavljanje aktivne mreže zavoda i katedri koje se bave područjem planiranja gazdovanja sa Šumarskih fakulteta iz regiona.

Teme skupa:

  • Planiranje gazdovanja šumama, Uređivanje šuma, Inventure u šumarstvu, Prirast i prinos šuma, Daljinska detekcija itd.

Organizacijsko-znanstveni odbor savjetovanja

Prof.dr. Azra Čabaravdić, ŠFSA

Doc.dr. Ahmet Lojo, ŠFSA

Doc.dr. Besim Balić, ŠFSA

Doc.dr. Aida Ibrahimspahić, ŠFSA

Mr. sc. Admir Avdagić, ŠFSA

Sekretar skupa

Mr. Sc. Admir Avdgaić, e-mail: a.avdagic@sfsa.unsa.ba, mob. +387 61 350 531

 

Smještaj i hrana su obezbjeđeni od strane organizatora

 

PROGRAM ODRŽAVANJA SKUPA

Zgrada šumarskog fakulteta „Čavle“ Veliko Polje na Igmanu.

Četvrtak 27 Oktobar – 1. dan

Do 17:00 ....      

Dolazak i smještaj učesnika

17:00 – 17:45      

Otvaranje savjetovanja, Pozdravni govori:

prof.dr.Mirza Dautbašić, dekan, doc.dr. Ahmet Lojo, šef katedre za Uređivanje šuma i urbanog zelenila Šumarskog fakulteta u Sarajevu,

Predstavnici kantonalnih preduzeća šumarstva sponzori skupa:

Javno preduzeće Sarajevo šume, direktor mr. Demirović Nermin dipl. Ing. šum.,

Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres, direktor Brnić Draško dipl. oec.

17:45 - 18:00

Kratko predstavljanje svih registrovanih učesnika

18:00 - 18:30

Predstavljanje Zavoda/Katedri učesnika skupa, Šumarski fakultet, Univerziteta u Sarajevu

18:30 - 20:00

Slobodno vrijeme

20:00 –                

Večera

 

Petak 28 Oktobar – 2. dan

7:00 – 8:30

Doručak

9:00 – 09:30        

Predstavljanje Zavoda/Katedri učesnika skupa, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

09:30 - 10:00

Predstavljanje Zavoda/Katedri učesnika skupa, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

10:00 - 10:30

Predstavljanje Zavoda/Katedri učesnika skupa, Šumarski fakultet Univerzitet u Beogradu

10:30 - 11:00    

Pauza za kafu

11:00 – 11:30      

Predstavljanje Zavoda/Katedri učesnika skupa, Šumarski fakultet, Univerzitet "Sv. Kiril i Metodije" Skoplje

11:30 – 12.00      

Predstavljanje Zavoda/Katedri učesnika skupa, Šumarski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci

12:00 – 12:30      

Prezentacija publikacija: „Radovi Šumarskog fakulteta u Sarajevu“, urednik prof. dr. Sead Vojniković,

„Naše šume“ –generalni sekretar udruženja šumarskih   inženjera i tehničara FBiH, (UŠIT). Dipl. Ing Azer Jamaković

12:30 - 14:00

Pauza za Ručak

14:00 - 16:00

Zajednički skup nastavnika i saradnika o budućoj saradnji, Zaključci i preporuke.

16:30 -20.00

Odlazak na Baščaršiju - Sarajevo, Obilazak stare jezgre Sarajeva, (slobodno vrijeme),

20.00

Zajednička večera u gradu (restoran „Pivnica)

Po dogovoru

Povratak

 

Subota 29 Oktobar – 3. dan

7:00 – 8:30

Doručak

9:00 – 12:00        

Terenska eksurzija - Prašuma Igman, odjeljenje 136. Stalna ogledna ploha u odjeljenju 138, GJ. Igman

12:00 - 13:00    

Ručak

13:00 - 14:00

Zatvaranje skupa, Zaključak

15:00....

Odlazak učesnika

 

PRIJAVLJENI UČESNICI ZA STRUČNI DIO SKUPA

 

 

ŠUMARSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU

1.    Stajić Branko

2.    Kazimirović Marko

3.   Šljukić Biljana

4.    Obradović Snežana

5.    Milan Medarević

6.    Damjan Pantić

7.    Mirjana Pantić

8.    Biljana Pešić

9.    Dragan Borota

 

ŠUMARSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BANJOJ LUCI

1.    Maunaga Zoran,

2.    Vojislav Dukić,

 

ŠUMARSKI FAKULTET UNIVERZITETA „SVETI KIRIL I METODIJ“ U SKOPJU

1.    Trajko Pande

2.    Vladimir Tanovski.

 

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA UNIVERZE V LJUBLJANI,

1. prof. dr. Andrej Bončina

 

ŠUMARSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU:

1.       Izv.prof.dr.sc. Mario Božić

2.       Izv.prof.dr.sc. Ante Seletković

3.       Doc.dr.sc. Krunoslav Teslak

4.       Doc.dr.sc. Mislav Vedriš

5.       Dr.sc. Ernest Goršić

 

ŠUMARSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU :

  1. Prof.dr. Azra Čabaravdić,
  2. Doc.dr. Ahmet Lojo,
  3. Doc.dr. Besim Balić,
  4. Doc.dr. Aida Ibrahimspahić,
  5. Mr. sc. Admir Avdagić,