Kvalifikacioni ispit za prijem kandidata u prvu godinu će se obaviti 10.07.2014 godine u 10 sati

Obavještavamo da će se kvalifikacioni ispit prijem kandidata za upis u I godinu iz predmeta Biologija i Matematika obaviti 10.07.2014.godine u 10 sati u prostorijama Šumarskog fakulteta u Sarajevu.

Odluku o kriterijima i mjerilima redoslijeda prijema kandidata za upis u I godinu I ciklusa studija za školsku 2014/2015. godinu za odsjek Šumarstva i odsjek Hortikulture, na Šumarskom fakultetu u Sarajevu možete preuzeti ovdje.