KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA I INTEGRIRANOG STUDIJA (PRVOG i DRUGOG CIKLUSA) NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2016/2017. GODINI

Objavljujemo 

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA I INTEGRIRANOG STUDIJA (PRVOG i DRUGOG CIKLUSA) NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2016/2017. GODINI. 

Konkurs možete preuzeti na sljedećem LINKU 

ODLUKA o broju i strukturi studenata koji se mogu upisati u prvu studijsku godinu I i II ciklusa i integriranog studija na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2016./2017. godini.

ODLUKA o proširenju broja studenata koji se mogu upisati u prvu studijsku godinu I i II ciklusa i integriranog studija u studijskoj 2016./2017. godini iz kategorije djece šehida i poginulih boraca, djece ratnih vojnih invalida, djece dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i djece bez oba roditelja.

ODLUKE Vlade možete preuzeti na sljedećem LINKU.