KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUlDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U AKADEMSKOJ 2015/2016. GODINI

Objavljujemo Konkurs za upis studenata u Prvu godinu Prvog  ciklusa studija na  Univerzitetu  u Sarajevu u akademskoj 2015/2016. godini. 

Konkurs možete preuzeti na sljedećem linku. 

V
iše detalja možete pronaći na stranici www.unsa.ba