Konkurs za upis studenata na treći ciklus studija - doktorski studiij

Objavljujemo konkurs za upis studenata na treći ciklus studija/doktorski studij Šumarskog fakulteta u Sarajevu u studijskoj 2014/2015.godini iz oblasti šumarstva i hortikulture. Navedeni konkurs možete preuzeti na sljedećem linku.