Konkurs za izbor u naučnonastavna zvanja

Objavljujemo konkurs za izbor u naučno nastavna zvanja

  1. asistent za naučnu oblast „Iskorištavanje šuma“........................... 1 izvršilac
  2. asistent za naučnu oblast „Uređivanje šuma i urbanog zelenila“...... 1 izvršilac

Navedeni konkurs možete preuzeti na sljedećem linku.