Katalog tema završnih radova za II ciklus

Objavljujemo katalog tema završnih radova II ciklusa studija Održivo upravljanje šumskim ekosistemima i Pejsažna arhitektura. Nakon javne objave tema završnih radova studenti u odabiru teme sa predmetnim nastavnicima koji će u narednoj fazi dostaviti propisane obrasce sa predloženim i obrazloženim temama i komisijama. 

Katalog sa temama završnih radova možete preuzeti na sljedećem linku.