KATALOG TEMA ZAVRŠNIH RADOVA STUDIJA I CIKLUSA ODSJEKA ŠUMARSTVO I HORTIKULTURA

Obavještavaju se studenti VI semestra odsjeka Šumarstvo i Hortikultura da će se izbor tema završnih radova na dodiplomskom studiju vršiti na osnovu kriterija ostvarenog uspjeha (prosječne ocjene položenihispita)studenata.Shodno kriteriju, studenti sa boljim prosjekom imati će pravo izbora teme završnog rada. Ukupan prosjek ostvarenih rezultata je dobiven putem studentskog ISSS servisa. Studenti će u dogovoru sa prodekanom za nastavu izršiti izbor tema završnih radova o čemu će biti pravovremeno obaviješteni.

Katalog tema možete pogledati na slijedećem linku:

Katalog tema završnih radova I ciklusŠumarski fakultet Sarajevo, 07. 03.2016.