Kalendar aktivnosti organizacije i realizacije studijskih progama

Objavljujemo kalendar aktivnosti organizacije i realizacije studijskih progama na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u ljetnom semestru akademske 2014/2015. godine. Kalendar moežte preuzeti na sljedećem linku.