KALENDAR AKTIVNOSTI

Univerzitet u Sarajevu

Šumarski fakultet

Sarajevo, 07. 09. 2016.

KALENDAR AKTIVNOSTI

 

Organizacije i realizacije studijskih programa na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u akademskoj 2016/2017. godini

 

Aktivnost

Datum

Trajanje akademske godine

01. 10. 2016. – 30. 09. 2017.

Zimski semestar

03. 10. 2016. – 17. 02. 2017.

Trajanje nastave u zimskom semestru

03. 10. 2016. – 13. 01. 2017.

Završni ispiti

16. 01. 2017. – 27. 01. 2017.

Priprema za ispite/ Dodatna nastava

30. 01. 2017. – 03. 02. 2017.

Popravni ispiti

06. 02. 2017. – 10. 02. 2017.

Ovjera zimskog semestra/ upis u ljetni semestar

13. 02. 2017. – 17. 02. 2017.

Ljetni semestar

20. 02. 2017. – 21. 07. 2017.

Trajanje nastave u ljetnom semestru

20. 02. 2017. – 02. 06. 2017.

Priprema za ispite

05. 06. 2017. – 09. 06. 2017.

Ljetni ispitni rok

12. 06. 2017. – 23. 06. 2017.

Priprema za ispite/ Dodatna nastava

26. 06. 2017. – 30. 06. 2017.

Popravni ljetni ispitni rok

03. 07. 2017. – 14. 07. 2017.

Odbrana završnih radova

17. 07. 2017. – 21. 07. 2017.

Ljetni odmor i vannastavne fakultativne aktivnosti

24. 07. 2017. – 31. 08. 2017.

Jesenji ispitni rok

01. 09. 2017. – 15. 09. 2017.

Odbrane završnih radova

01. 09. 2017. – 30. 09. 2017.

Ovjera ljetnog i upis u zimski semestar

18. 09. 2017. – 22. 09. 2017.

Završetak studijske 2016/17. godine

30. 09. 2017.

 

 

Ispiti za studente koji ne studiraju u skladu sa Bolonjskim principima u akademskoj 2016/2017. godini obavljati će se u četiri roka sa po dva termina.

 

  • Januarsko-februarski rok                   09. 01. - 03. 02. 2017.
  • Aprilski rok                                       01. 04. - 25. 04. 2017.
  • Junsko-julski rok                               05. 06. - 03. 07. 2017.
  • Septembarsko-oktobarski rok             01. 09. - 25. 09. 2017.

     

    Za studente koji polažu ispite po starom nastavnom planu i programu, predmetni nastavnici predlažu i oglašavaju raspored polaganja ispita na oglasnoj ploči i web stranici Fakulteta u dogovoru sa prodekanom za nastavu i to 15 dana prije početka ispitnog roka.