JUNSKO-JULSKI ISPITNI ROK ZA STUDENTE PO SNPP

UNIVERZITET U SARAJEVU

ŠUMARSKI FAKULTET

 

Sarajevo, 16. 05. 2018. godine

 

OBAVIJEST ZA STUDENTE KOJI NE STUDIRAJU U SKLADU SA BOLONJSKIM PRINCIPIMA (SNPP)

 

Obavještavaju se studenti koji ne studiraju u skladu sa bolonjskim principima (SNPP) da će se junsko-julski ispitni rok održati u dva ispitna termina i to

 

I rok: od 04.06. do 16.06. 2018. godine i

II rok: od 25. 06. do 06.07.2018. godine

 

Studenti treba da se prijave u Studentsku službu u periodu od 17. 05. do 24. 05. 2018. godine kako bi se mogao napraviti raspored polaganja ispita sa preciznim datumima koji će biti oglašeni 30.05.2018. godine.

 

Nakon objavljivanja datuma ispita studenti treba da ispune i isprintaju ispitnu prijavu i predaju je u Studentsku službu najkasnije do 04. 06. 2018. godine.

 

Prodekan za nastavu

Prof. dr. Dževada Sokolović