Javni poziv za master studente - RADIONICA Zelena infrastruktura – Trebević, Sarajevo 2015

 

RADIONICA

Zelena infrastruktura – Trebević, Sarajevo 2015

Srdačno Vas pozivamo da učestvujete u realizaciji radionice na temu “Zelena infrastruktura - Trebević” koja će se održati u sklopu Međunarodnog Master programa za Pejzažnu arhitekturu, Internacionalni projekt (IMLA) 2015. godine u suradnji sa Univerzitetom u Sarajevu, Šumarski i Poljoprivredno-prehrambeni fakultet, Internacionalni Burch Univerzitet, IMLA programom Univerziteta Nürtingen-Geislingen / Weihenstephan-Triesdorf Univerzitet Primjenjenih znanosti, Fakultet Pejzažne arhitekture, okoliša i prostornog uređenja i Asocijacijom pejzažnih arhitekata u BiH.

 

Radionica tematski obuhvata koncepte zaštite prirode (očuvanje biološke i pejzažne raznolikosti), koncepte identificiranja područja od interesa za razvoj turizma i rekreaciju, koncepte i scenarije pozicioniranja arhitekture u odnosu na kontekst pejzaža, konceptualne modele inovativnog pristupa upravljanju područjem Trebevića sa ciljem razvoja lokalne ekonomije i održivog regionalnog razvoja.

U širem kontekstu: pejzažne jedinice i granice, prigradske strukture i zone tranzicije; korištenje zemljišta i historiju područja, izgrađeno okruženje – tipologija, tendencije, pravni okvir; saobraćajna infrastruktura i obrasci kretanja; vodna tijela i sistemi; biotopi; poljoprivreda, hortikultura; kvaliteta življenja, obrasci ponašanja i socio-ekonomski podaci; industrijski potencijali i tehnička infrastruktura.

Radionica će trajati dvije sedmice, od kojih će se prva sedmica radionice odvijati na Interncionalnom Burch Univerzitetu, Odsjek za arhitekturu (25. maj - 30 maj 2015. godine), a druga sedmica na Šumarskom fakultetu u Sarajevu (01. jun - 5. jun 2015)

 Na ovaj poziv mogu se prijaviti:
·   studenti Univerziteta u Bosni i Hercegovini koji su upisani u Master program studija.

Ostali uvjeti:

·    studenti trebaju dobro vladati engleskim jezikom,
·    studenti moraju redovno posjećvati sadrzaje tokom dvije sedmice Radionice

Način apliciranja:

Zainteresirani studenti moraju poslati motivaciono pismo do 18. 05. 2015. (utorak) na e-mail: mirna_krpo@hotmail.com. Broj studenata je ograničen.

Kontakt osobe:

Sabina Biser, E-mail: sabina.biser@gmail.com

Mirna Krpo, E-mail: mirna_krpo@hotmail.com

Sanela Klaric, E-mail: sanela.klaric@ibu.edu.ba

Dokumenti za preuzimanje:
Javni poziv
Invitation
Poster