Javna prezentacija projekta


Obavještavaju se zainteresirani da će se javna prezentacija projekta "ANALIZA I KARAKTERIZACIJA KRIPTIČNE MORFOLOŠKE RAZNOLIKOSTI
Sorbus latifolia s.l. UPOTREBOM CITOMETRIJSKIH I MOLEKULARNIH MARKERA" (br. 05-39-3667-1/14 ) voditelja prof. dr. Faruka Bogunića, a kojeg sufinansira Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke održati u petak 06. 03. 2015. godine na Šumarskom fakultetu u 10.00h (sala 102).