Javna odbrana doktorske disertacije

ŠUMARSKI FAKULTET

UNIVERZITETA U SARAJEVU

 

OBAVJEŠTAVA

 

Na Šumarskom fakultetu u Sarajevu zakazana je javna odbrana doktorske disertacije, kandidata mr Admira Avdagića pod naslovom:

 

"Modeli procjene zapremine stabla i strukture drvnih proizvoda bukve kao naučno uporište za gazdovanje šumama u Kantonu 10."

 

Odbrana će se održati 07. juna 2019. godine, sa početkom u 10:00 sati, u sali 203 na Šumarskom fakultetu, Zagrebačka 20., Sarajevo.

 

Doktorska disertacija se može pogledati u Biblioteci Fakulteta.

Pristup odbrani je slobodan.