Javna odbrana doktorske disertacije

ŠUMARSKI FAKULTET

UNIVERZITETA U SARAJEVU

 

OBAVJEŠTAVA

 

Na Šumarskom fakultetu u Sarajevu zakazana je javna odbrana doktorske disertacije, kandidata Stjepana Kvesića, Mr šumarstva pod naslovom:

 

"Morfološka i molekularna varijabilnost populacija klena (Acer campestre L.) u Bosni i Hercegovini"

 

Odbrana će se održati 05. aprila 2019. godine, sa početkom u 14:00 sati, u sali 203 na Šumarskom fakultetu, Zagrebačka 20., Sarajevo.

 

Doktorska disertacija se može pogledati u Biblioteci Fakulteta.

Pristup odbrani je slobodan.