Januarsko-februarski ispitni rok

Rasporede polaganja ispita u januarsko-februarskom ispitnom roku (redovni i popravni), kao i raspored polaganja za studente koji studiraju prema Starom planu i programu (predbolonjskom), možete preuzeti na linkovima ispod:

Raspored polaganja ispita - redovni rok

Raspored polaganja ispita - popravni rok

Raspored polaganja ispita - SNPP